Dini Bilgiler Mübarek Gün ve Geceler

Kadir Gecesinin Faziletleri

Kadir Gecesinin Faziletleri

Kadir Gecesinin Faziletleri

Kadir gecesinin yüceliğini idrak eden âlimler şöyle söylemişlerdir: Bu mübarek gece, hakikatte sadece, Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi vesellem] vahyin inmeye başladığı eşi benzeri bulunmayan o tek geceden ibarettir. Kıyamet gününe kadar da o mübarek gecenin bir tekrarı daha olmayacaktır. Fakat aynı âlimlerimiz, şunu da ifade etmişlerdir: Diğer mübarek geceler gibi, farklı farklı zamanlara denk gelen sonraki Kadir geceleri de oldukça faziletlidir. Bu durum, “birbirine benzeyen şeyler” arasındaki “benzerlik” ilkesinin bir gereğidir. ¹

Her sene karşıladığımız ramazan ayındaki Kadir gecesini ihyâ etmeye dair, sahih-hadis-i şerifler bulunmaktadır. Örnek olarak şu hadis-i şerifi gösterebiliriz:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

❝Her kim iman ederek ve karşılığını yalnızca Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.❞ ²

Bu hadis-i şerifte, Kadir gecesini ihya eden müminlerin geçmiş günahlarının tamamen affedileceği belirtilmektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki bu gecede ibadette bulunma hususunda, müminler için büyük bir teşvik söz konusudur.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), Kadir gecesinin, Ramazan-ı Şerif’in son on günündeki tek gecelerden birinde olduğunu söylemiştir. Bunu, Sahih-i Buhârî’de geçen şu hadis-i şeriften öğrenmekteyiz:

الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

❝Kadir gecesini, ramazan ayının son on günündeki tek gecelerde arayınız.❞ ³

Fakat Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem], Kadir gecesinin tam olarak hangi gün olduğunu bizlere bildirmemiştir.

Bazı hadis-i şeriflerde Kadir gecesinin tam olarak hangi gün olduğunun, bir hikmete binaen, Hz. Peygamber’e (sallallahu aleyhi vesellem) unutturulduğu bildirilmektedir.

Burada bahsi geçen hikmete dair şunları söyleyebiliriz: Kıymetli olan her şey gizlenir. Kadir gecesi de sahip olduğu kıymetten ötürü, Murad-i ilâhi gereği bir dereceye kadar gizlenmiştir. İmam Fahreddin er-Râzî hazretlerinin ifade ettiği üzere, bunun başka örnekleri de bulunmaktadır. Beş vakit namaz içerisinde “salât-vustá/orta namazı’nın; Cenâb-ı Hakk’in mübarek isimleri arasında “İsm-i Âzam”ın; Cuma günündeki “icabet saati”nin tam olarak bilinmemesi gibi. Buna benzer daha pek çok örnek vermek mümkündür. Bütün bu saydıklarımızın tam vakitlerinin gizlenmesi, hem bu günlerin kıymetlerinin artmasını hem de bu konu üzerinde çalışan âlimlerin daha istekli ve daha titiz olmalarını sağlamıştır.

Beyzâvî tefsirinde, Kadir gecesinin mutlak surette Ramazan-ı Şerif‘in son on günündeki tek gecelerden biri olduğu beyan edilmiştir. Sonra ise, bu geceler arasında yirmi yedinci gecenin Kadir gecesi olma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Kadir gecesinin bu şekilde gizlenmesindeki hikmet ise şöyle açıklanmıştır:

Bu mübarek gecenin gizlenmesindeki hikmet, bu geceyi kesin olarak bulmak isteyenlerin, ihtiyatlı davranarak, daha pek çok geceyi ihya etmeye özen göstermelerini sağlamaktır.

Ashâb-ı Kirâm’dan ve tâbiînden bazıları da Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif’in yirmi yedinci gecesine denk geldiğini, kesine yakın bir şekilde ifade etmişlerdir. Bu duruma dair meşhur pek çok delil ve işaret de bulunmaktadır.


Makale Hakkında Açıklamalar:

¹ Müellifin buradaki tam ifadesi şudur: “Çünkü nezâir beynindeki teşâbih kaidesi kâbil-i inkâr değildir.” Müellif burada, “el-eşbâh ve’n-nezâir” adlı ilim dalına, onun kurallarına gönderme yapmakta ve zannımızca şöyle demek istemektedir: Aslı kıymetli olanın benzeri de kıymetlidir. el-Eşbâh ve’n-Nezâir ilmine dair bakınız: Mustafa Baktır, “Eşbâh ve Nezâir”, DIA, 11/456-457.

² Buhári, Savm, 6.

³ Buhârî, Fezail-i Leyleti’l-Kadr, 3.


Kadir Gecesinin Faziletleri
Mübarek Gün ve Geceler
Dini Bilgiler
Kadir Gecesi

Bir Yorum Bırak