Dua

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat
Ey Allah’tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, O’nun (c.c) yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah’a yaklaştıracak 2 rekât namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki:

“Allahım, Esmaü’l Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.”

er-Rahmân
Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden. Kullarına acıyıp, dünyada merhamet eden Rahman Allah’ım! Kuşatıcı olan rahmetinin hakkı için bana merhamet eyle.

er-Rahîm
Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden. Ey ahiret hayatında yalnız müminlere sonsuz merhamet eden Rahim Allah’ım! Bana merhamet ederek halimi güzel eyle.

el-Melik

Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. Ey alemlerin tek sahibi, herşeye hükümran ve melik Allah’ım! Bütün işlerim bir düzen içerisinde yürütmeyi nasip eyle.

el-Kuddûs
Her türkü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. Ey bütün noksan sıfatlardan, ayıp ve kusurlardan münezzeh Kuddüs Allah’ım! Kalp ve sırrımı bütün kötü sıfatlardan temizleyerek mukaddes kıl.

es-Selâm

Her çeşit afet ve kederlerden emin olan. Ey kullarını tehlike ve sıkıntılardan koruyan, selamet ve huzura eriştiren selâh Allahım! Zatımı ayıplardan, sıfatlarımı noksanlardan, işlerimi şerden koru ve vücuduma selamet verip, bela ve musibetlerden beni muhafaza eyle.

el-Mü’min
Kullarına emniyet veren. Ey mümin kullarını ahirette gazap ve azaptan emin kılan Mü’min Allah’ım! Gazabından ve azabından gerçek ve hakiki emniyet ihsan eyle.

el-Müheymin
Herşeyi gözetip, koruyan. Ey kullarını devamlı gözetleyen ve himayesine alan Müheymin Allahım! Güzel örtünü üzerime yay, günahlarımı ört ve beni himaye ederek her türlü tehlikeden muhafaza eyle.

el-Azîz

İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan. Ey mağlubiyet bilmeyen, daima galip, güçlü ve Azîz Allahım! Nefsimdeki zilleti gider ve beni ibadetimle aziz eyle.

el-Cebbâr

İstediğini mutlak yapan, dilediğine müktedir olan. Ey hükmünü ve dilediğini hakkıyla yerine getiren Cebbar Allah’ım! İyileşmesi zor, çözülmesi müşkül, tedavisi olmayan her sıkıntıdan beni muhafaza eyle.

el-Mütekebbir
Ululuk sahibi, herşeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. Ey izzet, şeref ve saltanatından dolayı ihtişam ve büyüklüğünde tek Mütekebbir Allah’ım! Kibirlenip din ve din ehline düşmanlık edenleri zelil eyle.

Allah’ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum.
Allah’ım büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım.
Allah’ım bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim.
Allah’ım bu isimlerin hakkı için Senden kemalat dilerim.
Allah’ım isteğime rızanla karşılık ver.
Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

(Amin)


Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Esmaü'l Hüsna ile Yaptığı Münacat1. Bölüm
Dua, Esmaü’l Hüsna
Gavsu’l-Azam Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Bırak