Dua

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat
Ey Allah’tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen talip, O’nun (c.c) yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah’a ulaştıracak 2 rekât namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki:

“Allahım, Esmaü’l Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.”

er-Rahmân
Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden. Kullarına acıyıp, dünyada merhamet eden Rahman Allah’ım! Kuşatıcı olan rahmetinin hakkı için bana merhamet eyle.

er-Rahîm
Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden. Ey ahiret hayatında yalnız müminlere sonsuz merhamet eden Rahim Allah’ım! Bana merhamet ederek halimi güzel eyle.

el-Melik
Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. Ey alemlerin tek sahibi, herşeye hükümran ve melik Allah’ım! Bütün işlerim bir düzen içerisinde yürütmeyi nasip eyle.

el-Kuddûs
Her türkü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. Ey bütün noksan sıfatlardan, ayıp ve kusurlardan münezzeh Kuddüs Allah’ım! Kalp ve sırrımı bütün kötü sıfatlardan temizleyerek mukaddes kıl.

es-Selâm
Her çeşit afet ve kederlerden emin olan. Ey kullarını tehlike ve sıkıntılardan koruyan, selamet ve huzura eriştiren selâh Allahım! Zatımı ayıplardan, sıfatlarımı noksanlardan, işlerimi şerden koru ve vücuduma selamet verip, bela ve musibetlerden beni muhafaza eyle.

el-Mü’min
Kullarına emniyet veren. Ey mümin kullarını ahirette gazap ve azaptan emin kılan Mü’min Allah’ım! Gazabından ve azabından gerçek ve hakiki emniyet ihsan eyle.

el-Müheymin
Herşeyi gözetip, koruyan. Ey kullarını devamlı gözetleyen ve himayesine alan Müheymin Allahım! Güzel örtünü üzerime yay, günahlarımı ört ve beni himaye ederek her türlü tehlikeden muhafaza eyle.

el-Azîz
İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan. Ey mağlubiyet bilmeyen, daima galip, güçlü ve Azîz Allahım! Nefsimdeki zilleti gider ve beni ibadetimle aziz eyle.

el-Cebbâr
İstediğini mutlak yapan, dilediğine müktedir olan. Ey hükmünü ve dilediğini hakkıyla yerine getiren Cebbar Allah’ım! İyileşmesi zor, çözülmesi müşkül, tedavisi olmayan her sıkıntıdan beni muhafaza eyle.

el-Mütekebbir
Ululuk sahibi, herşeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. Ey izzet, şeref ve saltanatından dolayı ihtişam ve büyüklüğünde tek Mütekebbir Allah’ım! Kibirlenip din ve din ehline düşmanlık edenleri zelil eyle.

Allah’ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum.
Allah’ım büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım.
Allah’ım bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim.
Allah’ım bu isimlerin hakkı için Senden kemalat dilerim.
Allah’ım isteğime rızanla karşılık ver.
Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

(Amin)


Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat – 2

Ey Allah’tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen talip, O’nun (c.c) yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah’a ulaştıracak 2 rekât namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki:

“Allahım, Esmaü’l Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.”

el-Hâlık
Yaratan, yoktan var eden. Ey bütün mahlukatı yoktan var edip yaratan Hâlık Allah’ım! Beni bütün şerlerden uzaklaştır, muhafaza eyle.

el-Bâri
Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
Ey eşyayı emsalsiz yaratan, icat edip var eden Bâri Allah’ım! Fazlını, keremini ve nimetlerini bizlere ihsan eyle.

el-Musavvir
Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
Ey her şeye dilediği şeklinde suret ve şekil veren Musavvir Allah’ım! Suretimi güzelleştirdiğin gibi, siretimi de güzel eyle.

el-Gaffâr
Kullarının günahını örten, günahlarını bağışlayan.
Ey kulların günahlarını bağışlayan mağfireti çok Gaffâr Allah’ım! Günahlarımı bağışla ve tövbemi kabul eyle.

el-Kahhâr
Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim.
Ey bütün güçleri yenen, isyankarları kahreden, mağlup eden Kahhâr Allah’ım! Şeytanımı mağlup ederek, kahreyle.

el-Vehhâb
Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
Ey nimetlerini karşılıksız veren, bağışta bulunan Vehhâb Allah’ım! Bana bağışta bulunarak ilim ve hikmeti ihsan eyle.

er-Rezzâk
Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
Ey mahlukata ve kullarına ihtiyacları olan rızkı veren Rezzâk Allah’ım! Bana kolaylıkla helal rızık ihsan eyle.

el-Fettâh
Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
Ey kullarına rahmet, hayır, ilim, rızık ve sır kapılarını açan Fettâh Allah’ım! Basiretimi aç ve hayır kapılarının açılmasını ihsan eyle.

el-Âlim
Her şeyi bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan.
Ey her şeyin başını ve sonunu, açık ve gizlisini hakkıyla bilen Âlim Allah’ım! İlimle şereflendirerek faziletleri ihsan eyle.

el-Kâbıd
Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
Ey dilediğinin nefsini, rızkını ve feyzini alan ve tutan, sıkan ve daraltan Kâbıd Allah’ım! Her inatçının kalbini ve göğsünü daraltarak din ve din ehline saldırmasını engelle.

Allah’ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum.
Allah’ım büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım.
Allah’ım bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim.
Allah’ım bu isimlerin hakkı için Senden kemalat dilerim.
Allah’ım isteğime rızanla karşılık ver.
Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

(Amin)

 

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Esmaü'l Hüsna ile Yaptığı Münacat1. ve 2. Bölüm
Dua, Esmaü’l Hüsna
Gavsu’l-Azam Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Bırak