Dini Bilgiler

Allah’ın Zâtî Sıfatları

Allah'ın Zâtî Sıfatları
Allah’ın Zâtî Sıfatları

Allah Teâlâ’nın sıfatları 14 tanedir. 6 tanesi Zati Sıfatları (Sıfât-ı zâtiyye), 8 tanesine de Subûtî Sıfatları (Sıfât-ı sübûtiyye) denir.

Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

Yalnızca yüce Allah’ın zatına ait olan, O’nu diğer varlıklardan ayıran ve zıt anlamları asla O’nun hakkında düşünülemeyen sıfatlara “zâtî sıfatlar” denir.

Yüce Allah, bu sıfatlarla diğer varlıklara benzemekten tenzih edilmektedir. Bu sıfatlar diğer hiçbir varlıkta bulunmaz. Bu sıfatlar şunlardır:

“Vücûd”, yüce Allah’ın mevcudiyetini, varlığını bildirir. Varlığı başkasından değil, zatının gereğidir.

“Kıdem”, Allah Teâlâ’nın varlığının başlangıcının olmaması demektir. O’nun var olmadığı bir an bile düşünülemez.

“Bekâ” da Allah Teâlâ’nın varlığının sonunun olmaması demektir.

“Vahdâniyyet”, yüce Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde (işlerinde) bir tek olması demektir. O’nun eşi ve ortağı, yardımcısı yoktur.

“Muhâlefetün li’l-havâdis”, Allah’ın yaratılmış hiçbir şeye benzememesi demektir. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.

“Kıyam bi-nefsihî”, yüce Allah’ın bir başkasına muhtaçlığı, bağımlılığı olmadığı anlamına gelir. Mahlûkatı yaratmadan önce nasılsa yine öyle olup yaratılmışlar gibi halden hale değişmez.


Ayrıca bakınız:
Allah’ın Sübûtî Sıfatları


Allah’ın Zâtî Sıfatları
Dini Bilgiler

Bir Yorum Bırak