İlahi Muhabbet Divanı

Alvarlı Efe Hazretleri – Bayram O Bayram Olur

Alvarlı Efe Hazretleri – Bayram O Bayram Olur şiiri

Mevlâ bizi affede
Gör ne güzel ıyd olur
Cürm ü hatalar gide
Bayram o bayram olur.

Merhamet ede Rahîm
Dermanı vere Hakîm
Lutfede luf-i Kadîm
Bayram o bayram olur.

Feyz-i mehabbet-i Hak
Nur-i hidayet siyak
Cennet-i â’lâ durak
Bayram o bayram olur.

Hakk’ı seven merd-i şîr
Kalbi olur müstenîr
Allah ola destigîr
Bayram o bayram olur.

Merhametin kânıdır
Afv ü kerem şânıdır
Hep ânın ihsânıdır
Bayram o bayram olur.

El tuta kitâbını
Dil tuta hitâbını
Can tuta şitâbını
Bayram o bayram olur.

Mevlâ’yı candan seven
Rıza-yı Hakk’a even
Lüft-i Hüdâ’ya güven
Bayram o bayram olur.

Hakk’ı seven dîl ü cân
Aşkı eden heyecân
Feth ola bâb-ı cinân
Bayram o bayram olur.

Bahr-i keremden Hüdâ
Gark eden nûr-i Hüdâ
Afv ola bây u gedâ
Bayram o bayram olur.

Ganîler ede kerem
Ref’ ola derd-i verem
Sahî ola muhterem
Bayram o bayram olur.

Nûr-i hidayet dola
Dilde hidayet bula
Nâsırın Allah ola
Bayram o bayram olur.

Tevhîd ede zevk ile
Hakk’ı seve şevk ile
Tasdîk inerse dile
Bayram o bayram olur.

Dilde ki Rahmân olur
Dertlere dermân olur
zâde fermân olur
Bayram o bayram olur.

Lutfî’ye lutf u kerem
Dâhil-i bâb-ı harem
Dâima Allah direm
Bayram o bayram olur.

Alvarlı Efe Hazretleri (k.s)
Muhammed Lütfi Efendi


Alvarlı Efe Hazretleri – Bayram O Bayram Olur Şiiri
Divân-ı Muhabbet
Alvarlı Efe Hazretleri’nin Şiirleri


Esntrümental

Bir Yorum Bırak