Mübarek Gün ve Geceler

10 Muharrem Aşure Günü ve Orucu

10 Muharrem Aşure Günü ve Orucu

10 Muharrem Aşure Günü ve Orucu

Muharrem (المحرّم), sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır.

 • 10 Muharrem Aşure Günü Nedir?
 • 10 Muharrem Orucu Nedir?
 • 10 Muharrem Orucunun faziletleri.
 • 10 Muharrem’de hangi ibadetler yapılmalıdır?
 • 10 Muharrem nasıl edâ edilmelidir.

10 Muharrem Aşure Günü ve Orucu

Muharrem ayının onuncu gününde gerçekleşen önemli olaylar:

 • Hz. Hüseyin bin Ali (r.a) ve beraberindeki 72 kişi hicri 61’de Muharrem’in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ’da Yezid’in ordusunca katledilmiştir.
 • Hz. Âdem’in (a.s) işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi.
 • Hz. Nuh’un (a.s) gemisi tufandan kurtuldu.
 • Hz. Adem’in (a.s) tövbesi kabul oldu.
 • Hz. İbrahim’in (a.s) ateşte yanmaması.
 • Hz. Yakub (a.s) oğlu Hz. Yusuf’a kavuştu.
 • Hz. Yunus (a.s) balığın karnından kurtuldu.
 • Hz. Eyyûb’ün (a.s) hastalıklarının iyileşmesi.
 • Hz. Musa’nın (a.s) Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı firavun’dan kurtarması.
 • Hz. İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.

10 Muharrem Orucu

Hadis-i şeriflerde, pek çok önemli olayın cereyan ettiği, aşure gününde tutulan orucun da son bir yılda işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir. 10 Muharrem orucu bir gün öncesi (9-10 Muharrem) veya sonrasıyla (10-11 Muharrem) tutulması tavsiye edilmiştir.

Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.

Hadis-i Şerif – Tirmizî, Savm, 40

Bugün de pişirilen aşure tatlısı farz ya da vacib değildir. Sünnet de değildir. Ama farz-sünnet demeden bu tatlıyı yapmanın bir mahsuru da yoktur.

Aşure Günü

Hicrî yılın ilk ayı olan muharrem ayının onuncu gününe aşure günü denir. İslâm’dan önce de aşure gününe önem verilir, o gün oruç tutulur ve Kâbe’ye yeni bir örtü örtülürdü. Medineli Yahudiler de İsrâiloğulları’nın Firavun’un zulmünden kurtuldukları günün anısına aşure gününde oruç tutuyorlardı.

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Medine’ye hicret ettiğinde Yahudilerin uygulamasından farklı olması için ümmetinden dileyenlerin aşure orucu tutmasını, eğer tutacaklar ise bir gün öncesi ve sonrasını da oruçlu geçirmelerini buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) aşure günüyle ilgili olarak bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır: “Kim aşure gününde ailesine geniş davranır ve onlara bolca ikramda bulunursa Allah da ona bolca ikramda bulunur ve rızkını çoğaltır.


10 Muharrem Aşure Günü ve Orucu

Mübarek Gün ve Geceler
10 Muharrem

Bir Yorum Bırak