Hikmetli Sözler

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Allah bir kulu severse, sevdiğine gönderir, terbiye ettirir. Azametine yakışacak edep öğrettirir. Sonra onu sever.

Sana müjdeler olsun, seni bir mürşide gönderdiyse haberin olsun; Allah seni seviyor.

Salih amellerin ve hayırlı işlerin özü, huzurla yenen helâl lokmadan kaynaklanır.

Bizim yolumuz zahirde halk, batında Hak ile olmaya dayanır.

Arifin kalbi kadar geniş ve büyük başka hiçbir şey yoktur. Yerler ve gökler ârifin kalbine nisbetle bir noktacık gibidir.

Helal lokma yiyenler, Allah’ın razı olacağı işler yaparlar. Kalpte manevi huzuru bulmanın yolu, helal lokma yemektir. Yiyeceklerine haram karıştırmayan insanlar namaz kılarken de manevi huzuru elde ederler.

Bizim terbiye yolumuz sohbet üzere kuruludur. Hayırlar, Allah için salih insanlarla beraber olmadadır. Onlarla sohbete devam ede ede hakiki imana kavuşmak nasip olur.


Şah-ı Nakşibend Sözleri

Gerçek oruç, Allah Teâlâ’nın dışındaki her şeyden tümüyle el çekmek, onlara gönül vermemektir.

— Şah-ı Nakşibend (k.s)


Yolumuzun temeli sohbettir. Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhrette âfet vardır. Hayır, cemiyete girip insanlara yardım etmektedir.

Ârifin kalbi kadar geniş ve büyük başka hiçbir şey yoktur. Yerler ve gökler ârifin kalbine nisbetle bir noktacık gibidir. Bu yüzdendir ki Allah, “Yerlere ve göklere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım” buyurdu.

Biz, sevgiliye eriştirmeye vasıtayız. Yola düşenlere gerektir ki, sonunda bizden kesilip sevgiliye ulaşsınlar.

Şah-ı Nakşibend (k.s)
(d. 718 Muharrem (miladi 1318 Nisan), Buhara – v. 791 (miladi 1389), Buhara, Özbekistan)


Ayrıca bakınız:

Kalp Kıran Derviş


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Hikmetli Sözler
Muhammed Behâuddîn Şâh-ı Nakşibendî el-Buhârî (kûddise sırruhû)
Şâh-ı Nakşbend hazretleri, kendisine kadar “Hâcegân Yolu” olarak anılan tarikatı “Nakşîbendî” yapan kolbaşı, veliler serdârı bir uludır. Tam adı Muhammed Bahâuddin b. Muhammed, nisbesi ise el-Buhârî’dir.

Bir Yorum Bırak