Hikmetli Sözler

Ramazan ve Oruç ile ilgili Büyüklerden Hikmetli Sözler

Ramazan ve Oruç ile ilgili Büyüklerden Hikmetli Sözler

İdrakiyle müşerref bulunduğumuz mübarek Üç Aylar, nurlu gün ve geceler, insanların kurtuluşu için birer vesiledirler.

Kutlu zamanlarda esas olan, nafile ibadetlerle Allah’a yaklaşmaya çalışmaktır. Bu zamanların en önemlilerinden biri ve en uzunu olan üç aylarda, kula kulluğunu hatırlatan ibadetlerin en önemlisi ise nafile oruçlardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Receb-i Şerif ve Şaban-ı Şerif aylarında oruca çok önem vermiştir. Ramazan-ı şerif dışında en çok orucu Şaban ayında tutmuştur. Hz. Âişe Validemizin (r.a) beyanına göre Peygamberimiz (s.a.v) bazen Şaban ayının tamamını, çok kere de çoğu günlerini oruçlu geçirirdi.

İlahi feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği Şaban ayı, müminler için bir fırsattır. Şaban ayında tutulan nafile oruç diğer aylarda tutulan nafile oruçlardan daha üstün ve faziletlidir.

Böylesi önemli ve kutlu bir zaman dilimi içerisindeyken, biz de bu yazımızda siz değerli okurlarımıza Üç aylar, Ramazan-ı şerif ve oruç hakkında Allah dostlarının hikmetli kelamlarını derledik. Ayrıca, değerli büyüklerimizin bu mübarek zamanlara ve ibadetlerin en değerlisi olarak görülen oruca bakışlarını sizlerle paylaşmak istedik.

Oruç İle İlgili Hikmetli Sözler

Oruç kendine has özellikleri olan bir anahtardır, çünkü bu daracık yerde cehennemi kapayıp cenneti açar.

— Abdurrahman-ı Câmî (k.s)


Gerçek oruç, Allah Teâlâ’nın dışındaki her şeyden tümüyle el çekmek, onlara gönül vermemektir.

— Şah-ı Nakşibend (k.s)


Oruç, kimseye muhtaç olmama sıfatıdır; onun benzeri bir amel yoktur.

— İmam Gazâlî (k.s)

Kardeşine oruçlu olup olmadığını sorma. Çünkü oruçluyum derse nefsi bundan hoşnut olur. Oruçlu değilim derse bu kez nefsi üzülür ki her ikisi de riyakârlık belirtisidir.

— İbrahim b. Edhem (rah.)

Sen göklere çıkmak, mi‘rac etmek sevdasındaysan, şunu bil ki oruç, senin önüne getirilmiş bir Arap atı gibidir.

— Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (k.s)
(Ayrıca bkz.Mevlana Sözleri” başlıkla yazımıza.)


Ramazan İle İlgili Hikmetli Sözler

Bir kimse Ramazan orucunu inanarak ve sevabını umarak tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olur.

— Hz. Ebû Hureyre (r.a)

Size mübarek Ramazan ayı geldi. Niyetinizi takdim edin ve nafakanızı da geniş edin.

— Hz. İbn-i Mes’ud (r.a)

Ramazanda Allah’ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah’tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.

— Cabir (r.a)

İnsan oruç ayı olan Ramazan ayına neşeli olarak girmeli ve ona kavuştuğu için Cenâb-ı Hakk’a şükredip sevinmelidir.

— Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (k.s)

Ramazan ayı bir ganimettir. Bu mübarek ayın her gecesinde binlerce insan cehennemden âzat edilir.

— Abdurrahman-ı Tâhî (k.s)

Ramazan ayında yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir.”

— İmam-ı Rabbani (k.s)


Üç Aylar İle İlgili Hikmetli Sözler

Allah Şaban Ayı’nda cennetin kapılarını iyi ve takvalı kullarına ardına kadar açar ve onları en güzel nimetlerle ödüllendirir.

— Hz. Ali (k.v)


Ramazan ve Oruç ile ilgili Büyüklerden Hikmetli Sözler
Hikmetli Sözler


Bir Yorum Bırak