Dini Bilgiler Dua

Seyyidü’l-istiğfar

Seyyidü’l-istiğfar
Seyyidü’l-istiğfar

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdular: “Her kim sabah olduğunda seyyidü’l-istiğfarı okur ve akşam olmadan vefat ederse cennetlik olarak ölmüş olur. Her kim de akşam olduğunda seyyidü’l-istiğfarı okur ve sabah olmadan vefat ederse cennetlik olarak ölmüş olur” (Buhârî; Ebû Davud; Tirmizî; Nesâî; İbn Mâce).

Seyyidü’l-istiğfar duası şöyledir: “Allahümme ente rabbî. Lâ ilâhe illâ ente. Halaktenî. Ve enâ abdüke. Ve enâ alâ ahdike ve va‘dike mesteta‘tü. Eûzü bike min şerri mâ sana‘tü. Ebûü leke bi-ni‘metike aleyye ve ebûü bi-zenbî. Fağfirlî. Feinnehu lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.

Anlamı: “Allahım! Sen benim Rabbim’sin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Sana verdiğim sözü ve vaadi gücümün yettiği kadar tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri ikrar, kusur ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz.


İlgili Başlıklar:

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Duaları Gavs-ıl Azam Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinden Dualar
Seyyidü’l-istiğfar

Dua, Dini Bilgiler

Bir Yorum Bırak