Hikmetli Sözler

Ebû İshak el-Fezârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû İshak el-Fezârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû İshak el-Fezârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bazı kimseler insanlar tarafından övülmeyi seviyorlar. Halbuki Allah Teâlâ’nın rızası yanında insanların övmelerinin sinek kanadı kadar kıymeti yoktur.

Ebû İshak el-Fezârî (rah.)


Ebû İshak el-Fezârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ebû İshak el-Fezârî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak