Mübarek Gün ve Geceler

Berat Kandili

Berat Kandili

Berat Kandili

Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili’dir. Bu geceye bereketli ve feyzi bol bir gece olması sebebiyle “mübarek gece”; günahların affı ve temize çıkarılması sebebiyle “kurtuluş gecesi” ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de “rahmet gecesi” gibi adlar verilmiştir.

Resulullah s.a.v. Berat Kandili’nin fazileti için şöyle buyurmuştur:

“Şaban’ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar; ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der”

(İbn Mâce, İkâme, 191)

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin büyük mükâfatı vardır. Hz. Aişe r. anha validemiz şöyle anlatır:

Allah Rasulu bir gece kalktı, namaz kıldı. Namazda secdeyi o kadar uzattı ki vefat etti sandım. Elimle ayağına hafifçe dokundum. Kımıldadı, sevindim. Yerime döndüm. O uzun secdesinde şöyle dua ediyordu:

“Allahım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyor, senden yine sana sığınıyorum. Şanın yücedir. Sana yaptığım övgüyü, senin kendi zatına yaptığın övgüye denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim.”

Biraz sonra başını kaldırdı ve bana;

– Bu gece hangi gecedir, Aişe biliyor musun, diye sordu. Ben;

– Allah ve O’nun Resulü daha iyi bilir, dedim. O şöyle anlattı:

Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Yüce Allah bu gece af dileyenleri bağışlar. Merhamet isteyenlere merhamet eder. İçini nefret ve kin bürümüş olanı ise haline bırakır.” (Münzirî, et-Tergib ve’t-Terhib, 2/119)

Bir başka hadis-i şerif de şöyledir:

“Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şaban’ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” (Tirmizî, Sawm , 39; İbn Mâce, İkâme, 191)

Mağfiret Gecesi

Bu gecenin diğer bir ismi de “mağfiret gecesi”dir. Fakat, yine hadis-i şeriflere dayanarak şu kişilerin bu mağfiretten istifade edemeyecekleri belirtilmiştir.

  • Allah’a şirk koşanlar,
  • Babasına ve annesine asi olanlar,
  • Komşu ve akrabayla ilişkiyi kesenler,
  • Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler,
  • İçki içmekte ısrar edenler.

Şunu da belirtmek gerekir ki, Cenab-ı Hakk’ın mağfiretinden nasibi olmayanlar böyle gecelerin affına rağmen tövbe etmemekte ısrar edenlerdir. Kibrine yenik düşenlerdir.


Berat Kandili

Mübarek Geceler

Bir Yorum Bırak