Dini Bilgiler

Büyük Günahlar

Büyük Günahlar

1. Allah’a şirk (ortak) koşmak.

2. Kasten insan öldürmek.

3. Sihir (büyü) yapmak.

4. Namazı terketmek.

5. Zekâtı vermemek.

6. Ramazan orucunu özürsüz bozmak.

7. Gitmeye gücü yetmesine rağmen hac ibadetini terketmek.

8. Anne babaya karşı gelmek, isyan etmek.

9. Akrabalarla ilişkiyi kesmek.

10. Zina yapmak.

11. Livâta yapmak.

12. Faiz alıp vermek.

13. Yetim malını haksızca yemek ve yetime zulmetmek.

14. Allah ve Peygamber’inin ismi üzerinden yalan söylemek.

15. Savaştan kaçmak.

16. Liderin halkına zulmedip zorbalık yapması.

17. Kibirlenmek, büyüklenmek.

18. Yalan yere şahitlik etmek.

19. İçki içmek.

20. Kumar oynamak.

21. İffetli kadınlara iftira atmak.

22. Ganimetten, zekat malından ve devletten para ve mal çalmak.

23. Hırsızlık yapmak.

24. Yol kesmek (eşkıyalık).

25. Yalan yere yemin etmek.

26. Haraç toplamak.

27. İntihar etmek.

28. İnsanların mallarını haksız yollarla almak.

29. Yalan konuşmak.

30. Hakimin hükmünde haksızlık yapması.

31. Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeleri.

32. Rüşvet alıp vermek.

33. Haberi olduğu halde hanımının zina yapmasına göz yummak (deyyus).

34. Gayri meşru hulle evliliği yapan ve yapılan.

35. İdrardan sakınmamak.

36. Riyakârlık yapmak.

37. İlmi, dünyalık için öğrenmek ve bilgiyi saklamak (başkalarına öğretmemek).

38. Allah’a, Resûlü’ne ve emanete hainlik etmek.

39. Yaptığı iyiliği başa kakmak.

40. Kaderi inkar etmek.

41. İnsanların duymalarını istemediği şeylerini gizlice dinlemek.

42. Koğuculuk (dedikodu) yapmak.

43. Lânet okumak.

44. Aldatmak ve sözünde durmamak.

45. Kâhin, büyücü ve müneccimi (falcı) tasdik etmek.

46. Kadının kocasına karşı haksız yere huysuzluk yapması.

47. Ölenin arkasından bağırıp çağırıp, kendini dövmek.

48. Toplum arasında fitne, fesat ve bozgunculuk çıkarmak.

49. Kişinin eşine, ailesine, elinin altında çalışan işçi ve hizmetlilere eziyet etmesi.

50. Komşuya eziyet vermek.

51. Müslümanlara eziyet etmek ve sövmek.

52. Kibrinden elbiseyi yerlerde sürümek (elbiseyle gösteriş yapmak).

53. Erkeklerin altın ve ipek kullanması.

54. Allah’tan başkası adına kurban kesmek.

55. Nesebini bilerek inkar etmek ve babasından başkasına baba demek.

56. Tartıda ve ölçüde haksızlık yapmak.

57. Evliyaullaha eziyet ve düşmanlık yapmak.

58. Haktan saparak münakaşa tarzında tartışmak, niza yapmak.

59. Fazla suyu hapsedip kimseye vermemek (su kanallarını kapatmak, engellemek).

60. Cemaatle namazı özürsüz olarak terkedip devamlı tek başına kılmak.

61. Peygamberimiz Efendimiz’e (sallallahu aleyhi vesellem) yalan isnat etmek (hadis uydurmak).

62. Leş, kan ve domuz eti yemek.

63. Sahabeye sövmek.

64. Allah’ın azabından emin olmak

65. Allah’ın rahmetinden ümidi kesmek.

66. Hayvanın yüzünü dağlamak.

67. Cuma namazını terk edip tek başına namaz kılmak.

68. Müslümanları gizlice izlemek ve mahremlerini açığa çıkarmak.


Büyük Günahlar

Dini Bilgiler

Bir Yorum Bırak