Nasihatler

Abdulkadir Geylânî Hazretlerinin Nasihatleri

Abdulkadir Geylânî Hazretlerinin Nasihatleri

Abdülkadir Geylânî hazretlerinin oğluna nasihatleri:

“Kötü arkadaşları terket. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsıl olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.

Ey oğul! Kötü kimselerle düşüp kalkman, seni iyi kimseler hakkında kötü zanna düşürür. Allah Teâlâ’nın kitabının ve resûlünün sünnet-i seniyyesinin gölgesi altında yürürsen felah bulur, kurtuluşa erersin.”

Seyyid Gavs’ul-Azam Abdülkadir Geylânî (k.s)

Ayrıca bakınız:

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Münacatı - 2 Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat Gavs-ıl Azam Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinden Dualar Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Abdulkadir Geylânî Hazretlerinin Nasihatleri
Nasihatler
Seyyid Gavs’ıl-Azam Abdulkadir Geylânî Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Bırak