Dua

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Münacatı

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Münacatı

Ey Allah’tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen talip, O’nun (c.c) yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah’a ulaştıracak 2 rekât namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki:

“Allahım, Esmaü’l Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.”

Ya Bâsît
Ey dilediğinin nefsini, rızkını, ilmini onlara veren; onu açan, rahatlandıran ve genişlendiren Allah’ım! Nefsimi rahat, feyzinle kalbimi nurlandır, göğsümü genişleterek rahatlığa kavuştur.

Ya Hâfid
Ey dilediği şeyi alçaltan, en yukarı dereceden en aşağı dereceye indiren Allah’ım! Münafıkların, nifak ehlinin kadir ve kıymetini düşürerek en aşağı dereceye indir.

Ya Rafi
Ey dilediği şeyi yükselten, en aşağı dereceden en yukarı dereceye kaldıran Allah’ım! Esrarınla derecemi âli ve yüksek kıl.

Ya Mu’iz
Ey dilediğini aziz, güçlü kılıp şereflendiren Allah’ım! Beni ve müminleri buna ehil yaparak aziz eyle.

Ya Mûzil
Ey dilediğini zelil, hor, hakir kılan ve makamlarını en aşağı indiren Allah’ım! Bütün zalimlei zelil, hor ve hakir eyle.

Ya Semi
Ey herşeyi, gizli açık söylenenleri en iyi bir şekilde işiten, duyan, dua ve ibadetleri kabul eden Allah’ım! Dua ve ibadetlerimi dergahında kabul eyle.

Ya Basir
Ey herşeyi en ince teferruatına kadar en iyi bir şekilde gören Allah’ım! Beni ıslah olan ve huzurunda kabul gören kullarından eyle.

Ya Hakem
Ey hükmü reddedilmeyen tek hakim! Hükmünde hakkı yerine getiren Allah’ım!

Ya Adl
Ey verdiği hüküm ve kararlarda hiçbir şekilde adaletsizlik yapmayan tek adil!

Ya Latîf
Ey sonsuz lütufkar olan, alemlerde olan bütün işlerin en ince sırlarını, gizli yanlarını bilen ve zatı ilahi bir gizlilik içinde bulunan Allah’ım! Hakem, Adl, Latîf isimleri hakkın için bana lütuf ve ihsanlarda bulun.

Allah’ım! Ayetlerini vesile ederek en güzel isimlerinle münacatta bulundum.
Allah’ım! Bu güzel isimlerinin hakkı ve faziletini senden kemalat dilerim.
Allah’ım! Sen benden razı ol, dualarımı kabul et. İçinde yaşayacağım zaman dilimi içinde bana kafi ol.
Allah’ım! Nefsimdeki bütün hastalıkları gider. Bana Sana gelen yolda yardım eyle. Beni hayra ulaştır. Aklıma zarar verecek şeylerden koru.
Allah’ım! Ana, babamı, müslüman kardeşlerimi, ve bu isimlerla dua ve münacatta bulunanalara merhamet eyle.

(Amin)

Önceki Bölümler
Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat 1. ve 2. Bölüm Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Münacatı 3. Bölüm


Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Münacatı

3. Bölüm
Dua/Münacat, Esmaü’l Hüsna
Gavsu’l-Azam Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Bırak