Hikmetli Sözler

Ferîdüddin Attâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ferîdüddin Attâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ferîdüddin Attâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Verdiği öğüdü kendisi tutan, bunu başkalarına da dinletebilir.

Dilini gıybetten, kalbini hasedden, mideni haramdan, amelini riyadan temizle.

Ey Oğul! Kimsenin hatırını, gönlünü kırma, aksi halde kendi canın üzerine yara açarsın.

Kendini bir köpekten yüce gören ondan daha aşağı olur.

Kendini övmek şeytan işidir. Tevazu sahibi olan kimse yiğittir.

Sen önce kalbini hasetten temizle, kendini daha sonra mümin say.

İsminin iyilikle anılmasını istersen, sabırlı ol ve kimseyi incitme.

Saltanat marifettedir. İrfan âleminin sarhoşu olan, bütün halka sultan olur. Bu âlemin saltanatı onun gözüne cüzî bir şey görünür.

Gönül yurdunda bekçilik et, cevherini koru hırsızlardan. Bu bekçiliği huy edinirsen aşk ortaya çıkar ve marifete erişirsin.

Her kim kendi kusurlarını, ayıplarını görürse, onun ruhunda bir kuvvet meydana gelir.

Güçsüz ve fakirlere merhamet etmen hoştur, çünkü bu meziyet Allah dostlarına ait güzel huylardandır.

İlim az olsa bile hor görme, çünkü ilmin hesapsız kıymeti vardır.

Allah yolunda ne verdin ise öz malın odur.

Ferîdüddin Attâr (rah.)

Ayrıca bakınız:
Ferîdüddin Attâr Hazretlerinin Oğluna Nasihatleri Ferîdüddin Attâr Hazretlerinden Nasihatler


Ferîdüddin Attâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ferîdüddin Attâr Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak