Hikmetli Sözler

Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Büyük İslâm alimlerinden ve evliyanın en meşhûrlarından. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Muhyiddin, Gavs-ûl-a’zam, Kutb-i Rabbâni, Sultan-ı evliyâ, Kutb-î a’zam, Bâz-ül-Eşheb gibi lakapları vardır. Hicri 470 (miladi 1077) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğdu. Bu sebeple de Geylânî denilmiştir. 561’de (miladi 17 Temmuz 1166) 91 yaşında iken Bağdat’ta vefat etti.

Seyyid Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler…

İmanı kuvvetli olanın imtihanı ağır olur.

Başına gelen marazlar, sıkıntılı haller senin için bir temizleyicidir. Onlar seni temizleyecek ve sen Hakk’a yakınlık sağlayacaksın.

İhlâs, seni insanların görüp bilmesine önem vermeyip Allah Teâlâ’nun görüp bilmesine önem vermektir.

Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.

Zamanını önce ahireti elde etmek için sarf et. Geri kalan vaktinde de geçimini temin için harca.

Ben istiyorum fakat Allah vermiyor, bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. İstediğini vermezse ona karşılık razı ve memnun olacağın başka bir hal verir.

Nefsinden gelen istekleri kabul edip kendine zulmetme. İpini onun eline verme. Yoksa dünya ve ahiretini zarara sokarsın.

Bir kişi, Kur’an ve Sünnet’e göre sevimli ise sen de onu sev, kötü ise sen de kötü gör.

Nefsine dizgin vur ve bin. Aksi halde o sana biner.

Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar.

Zenginlerle sohbetin onlara değer vermeyerek, fakirlerle sohbetin ise kendine değer vermeyerek olsun.

İnsanlara gösteriş için, onların rızalarını almak için amel yapıp, sonra da bunu Allah Teâlâ’nın kabul etmesini istemek yakışır mı?

Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı müddetçe ahireti sevmiş olamaz.

İnanmayan bir gönül içinde kuş bulunmayan kafese benzer.

Sağlam bir kalp tevhit, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar.

Doğruluk ve kalp temizliği olmadan hiçbir insan Allah’a yaklaşamaz!

Nefsiyle dost olan, Hakk’ı kaybeder.

Sabırlı ol. Allah’ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket etmekte tahammül göster.

Kalbin ölümü, Allah Teâlâ ve O’nun zikrinden gafil olmaktan ibarettir.

Maneviyat yolunun zorluğu seni korkutmasın. Marifet ilmine ancak zorluklara katlanan cesur kimseler ulaşır.

Kendine ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.

Kalbinde Allah’tan gayrı her şey bir puttur. Öyleyse sen putları kır. Evi temizle.

hayatınızda dinin esaslarını muntazam yaşarsanız ancak o zaman kalbiniz hikmetle dolar.

Abdulkâdir Geylânî (k.s)


Ayrıca bakınız:

Gavs-ıl Azam Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinden Dualar Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat

Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Hikmetli Sözler
Seyyid Abdulkâdir Geylânî Hazretleri (kûddise sırrûhu)

Bir Yorum Bırak