Dua Video

Gavs-ıl Azam Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinden Dualar

Gavs-ıl Azam Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinden Dualar

Bütün hamdler, övgü ve senalar göklerin, yerlerin ve bütün alemlerin rabbi olan Allah Teala’ya mahsustur. Göklerde ve yerlerde ululuk yalnız O’na aittir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün hamdler göklerin, yerlerin ve bütün alemlerin rabbi olan Allah Teala’ya mahsustur. Göklerde ve yerde azamet yalnız O’na aittir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün hamdler alemlerin rabbi olan Allah Teala’ya mahsustur. Bütün mülk; göklerin, yerlerin ve bütün alemlerin rabbi olan Allah Teala’ya aittir. Göklerde ve yerlerdeki tüm nurlar yalnız O’na aittir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem), O’nun aile halkına ve sahabelerine (radıyallahu anhum) salat ve selam eyle, bereket ihsan et.

Allah’ım! Bizi belasız bir hayatla, hevasız bir dinle, içinde riya, gösteriş olmayan bir amelle, azapsız bir affetmeyle, cezası olmayan bir mağfiretle, hesapsız kavuşulacak bir cennetle, hiçbir engel olmadan Cenabı Hakk’ın cemalini seyretmekle bizi rızıklandır.

Allah’ım! Ölmeden önce tövbemizi kabul buyur. Ölüm anında rahmetinle muamele et bize. Öldükten sonra bize azap etme. Ölüm anının sarhoşluğunu, dehşetini atlatmayı kolay eyle.

Ey ölümü yaratan, tüm sesleri işiten Allah’ım! Rahmetinle bizi bütün afetlerden, sıkıntı ve dertlerden, cezalardan koru. Beni müslüman olarak öldür ve salih kimselerin zümresine kat. Ey Merhametlilerin En Merhametlisi.


Gavs-ıl Azam Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinden Dualar

Gavs-ıl Azam Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinden DualarDua
Gavs-ıl Âzam Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretleri (k.s)
Okuyan: Eyüp Beyhan

Ayrıca bakınız 'Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Yaptığı Münacat' başlıklı yazımıza..

Bir Yorum Bırak