Nasihatler

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin Sultan Murad Han’a Nasihâtleri

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri`nin Sultan Murad Han'a Nasihâtleri

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin Sultan Murad Han’a Nasihâtleri

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri (k.s) Edirne’den ayrılırken kendisinden nasihat isteyen Sultan Murad Han’a şöyle nasihatte bulunur:

Tebaan içinde herkesin yerini tanı, ileri gelenlere ikramda bulun, ilim sahiplerine hürmet et, yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster.

Halka yaklaş, fasıklardan uzaklaş, iyilerle düşüp kalk, hiç kimseyi küçümseme ve hafife alma, insanlığında kusur etme, sırrını hiç kimseye açma. İyice yakınlık peydah etmedikçe kimsenin arkadaşlığına güvenme. Cimri ve alçak insanlarla ahbaplık kurma, kötü olduğunu bildiğin hiçbir şeye ülfet etme.

Seninle başkaları arasında bir toplantı akdedilir veya insanlarla aranızda bazı meseleler görüşülürse yahut onlar bu meselelerde senin bildiğinin hilafını iddia ederlerse onlara hemen muhalefet etme. Sana bir şey sorulursa ona herkesin bildiği şekilde cevap ver. Sonra bu meselede şu veya bu şekilde görüş ve delillerinde bulunduğunu söyle. Senin bu türlü açıklamalarını dinleyen halk hem senin değerini, hem de başka türlü düşünenlerin değerini tanımış olur. Sana bu görüş kimindir diye sorarlarsa; “hakihlerin bir kısmınındır” de. Onlar verdiği cevabı benimserler ve onu sürekli olarak yaparlarsa senin kadrini daha iyi bilir ve mevkine daha çok hürmet ederler.

Seni ziyarete gelenlere ilimden bir şey öğret; böylece faydalansınlar. Herkes öğrendiği şeyi belleyip tatbik etsin. Onlara umumi şeyleri öğret. İnce meseleleri açma. Onlara güven ver, ahbaplık kur. Zira dostluk ilme devamı sağlar. Bazen de onlara yemek ikram et. İhtiyaçlarını temin et. Onların değer ve itibarlarını iyi tanı ve kusurlarını görme. Halka yumuşak muamele et ve müsâmaha göster. Hiçbir kimseye karşı bıkkınlık gösterme. Onlardan biriymişsin gibi davran.


Ayrıca bakınız:

Hacı Bayram-ı Veli şiirleri
Hacı Bayram-ı Veli – Dünya’ya Gönül Verme
Hacı Bayram-ı Veli – Sen Seni Bil Sen Seni
Hacı Bayram-ı Veli – Çalabım Bir Şar Yaratmış

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin Sultan Murad Han’a Nasihâtleri
Nasihatler
Sultan Murad Han, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Bırak