Nasihatler

Hâce Abdullah-ı Ensârî Hazretlerinden Nasihatler

Hâce Abdullah-ı Ensârî Hazretlerinden Nasihatler
Hâce Abdullah-ı Ensârî Hazretlerinden Nasihatler

Mutasavvıf âlimlerimizden Hâce Abdullah-ı Ensârî (kûddise sırruhû) şöyle nasihat ediyor: “İlk önce Allah’ı tanımak gerek. Zira minnetsiz veren O’dur; herkes alsa da O verir, O verince de hiç kimse alamaz. O’nu göz önünde bulundur ki O da seni göz önünde bulundursun. Ömrünü O’na ibadetle geçir. Çünkü senden hesap soracaktır. Ve ilim yolunun rehberi olarak gör. Ömrün sermayesi tevhiddir. Doğru yolun göstericisi Hak’tır.

Peygamberleri diri bil. Namaz, oruç, zekât ve haccı unutma. Sabırlı ol ki amacına ulaşasın. Ve güzel inancı sonu gelmez bir hazine olarak gör. Amacına ulaşmak için gönlünü temiz tut. Kişilikten yoksun kimselerle oturma. Az konuş, az ye, az uyu ve zorluklarda sabrı kuşan.

İlme maldan daha çok değer ver. Belayı sadaka ile kendinden uzaklaştır. Akıllı olanlara danış. Güngörmüş yaşlılara saygıda kusur etme. Öğrenmekten utanç duyma. Özür dilemek zorunda kalmayasın diye cevabını duyamayacağın şeyi söyleme. İyilerle arkadaş ol. Dün gitti ve geri gelmeyecek, yarına güvenmek ise doğru değildir. İçinde bulunduğun anı yaşa ve ganimet bil ki ondan da geri kalmayasın.”


Hâce Abdullah-ı Ensârî Hazretlerinden Nasihatler

Nasihatler
Hâce Abdullah-ı Ensârî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak