Hikmetli Sözler

Bilâl bin Sa’d Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bilâl bin Sa`d Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bilâl bin Sa’d Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Günahlar gizli olarak işlenirse bunun zararı günahı işleyenleridir. Lâkin açıktan işleniyor ve buna da mani olunmuyorsa bunun zararı herkesidir.

Allah Teâlâ’nın emirlerini hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin, sana altın hediye edenden daha hayırlıdır.

Bilâl b. Sa’d (rah.)


Bilâl bin Sa’d Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Bilâl bin Sa’d Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak