Hikmetli Sözler

İbn Yezdânyâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbn Yezdânyâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbn Yezdânyâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Cenâb-ı Hakk’ın tövbe kapısı devamlı açıktır. Bir hata ve bir kusur meydana çıkar, bir günaha düçar olursan hemen Allah’a yönel. Senden beklenen budur.

İbn Yezdânyâr (k.s)


İbn Yezdânyâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
İbn Yezdânyâr Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak