Hikmetli Sözler

Rebî bin Huseym Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Rebî bin Huseym Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Rebî bin Huseym Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İnsanlar iki kısımdır. Bir kısmı mümindir. Ona eziyet etme! Bir kısmı da cahildir. Onu hiç karşına alma!

Allah için yapılmayan şey, her ne olursa olsun yol olup gider.

Rebî bin Huseym (rah.)


Rebî bin Huseym Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Rebî bin Huseym Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak