Hikmetli Sözler

Nefs ile İlgili Hikmetli Sözler

Nefs ile İlgili Hikmetli Sözler

Kim nefsini hevâsına tâbi olmaktan engellerse dünyanın belalarından selâmette olur, eziyetlerden korunur.

— İbrahim b. Edhem (rah.)


Nefsin için halka düşman olma, fakat Hak için nefsine düşman ol.

Abdullah b. Mübarek (rah.)


On sekiz bin âlemde, kişinin kendi nefsinden daha iğrenç bir nefis olduğunu düşünmesi kibirdir.

Bâyezid-i Bistâmî (k.s)


Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ashabına sevgi ve muhabbetimdir.

Bişr-i Hâfî (rah.)


İnsan, nefsin arzu ve isteklerinden uzaklaşmalıdır. Nefsin dostluğunun sonucu hüsrandır. (1)

Hz. Mevlâna


Nefs ile İlgili Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler


1. MH95

Bir Yorum Bırak