Hikmetli Sözler

Nefs ile İlgili Hikmetli Sözler

Nefs ile İlgili Hikmetli Sözler

Nefs ile İlgili Hikmetli Sözler

Kim nefsini hevâsına tâbi olmaktan engellerse dünyanın belalarından selâmette olur, eziyetlerden korunur.

— İbrahim b. Edhem (rah.)


Nefsin için halka düşman olma, fakat Hak için nefsine düşman ol.

Abdullah b. Mübarek (rah.)


On sekiz bin âlemde, kişinin kendi nefsinden daha iğrenç bir nefis olduğunu düşünmesi kibirdir.

Bâyezid-i Bistâmî (k.s)


Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ashabına sevgi ve muhabbetimdir.

Bişr-i Hâfî (rah.)


Nefsinden daha büyük düşmanı olduğunu düşünen kimse, nefsini tam olarak tanıyamamıştır.

İbn Hâcer el-Askalânî (k.s)


İnsan, nefsin arzu ve isteklerinden uzaklaşmalıdır. Nefsin dostluğunun sonucu hüsrandır. (1)

Yarın, öbür gün diye diye şu yankesici nefs, ömürleri aşırır durur.
Bütün ömrün bugündür ancak, başka gün değil.

İçinde pusu kurmuş olan nefis, kibir ve kin bakımından bütün düşmanlardan beterdir.

Hz. Mevlânâ Celâleddin (k.s)


Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadını alamaz.

— Yusuf bin Hüseyin Râzî (k.s)


Nefs ile İlgili Hikmetli Sözler
Hikmetli Sözler


1. MH95

Bir Yorum Bırak