Hikmetli Sözler

Yahya bin Muâz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Yahya bin Muâz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Yahya bin Muâz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bir mümine faydan dokunmuyorsa bari zararın dokunmasın. Sevindirmen mümkün değilse bari üzme.

Kendi nefsini severken Allah Teâlâ’yı sevdiğini iddia etmek yalandır.

Tevekkül üç derecedir. İlk derecesi şikayeti terketmektir. İkincisi taksim olunana razı olmaktır. Üçüncüsü muhabbettir.

İhlâslı kişinin alameti, süt emen çocuk gibi kendisini övene de sövene de hiç aldırış etmeyip işine, ibadetine devam etmesidir.

Bir kimse hocasının hareket ve davranışlarından istifade edemiyorsa sözlerinden hiç istifade edemez.

Bir âlim, zühd ehli olmadığında zamanında yaşayan insanlar için fitne ve azap olur.

İbadet Allah’ın hazinesinden gelmiş bir mücevherdir. O hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri ise helal lokmadır.

Yahya b. Muâz (rah.)


Yahya bin Muâz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Yahya bin Muâz er-Râzî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak