Hikmetli Sözler

Gavs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Gavs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Gavs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bu zamanda insanlara yapılabilecek en büyük iyilik, tövbeyi tarif etmek ve bir mürşid-i kamile yönlendirmektir.

İnsana gerektir ki zikrullah gibi manevi ilaçlara sarılsın. Zikrullah’ın sesi şeytanı kaçırır. O çok korkaktır.

Riya, haset, gurur, kibir gibi hastalıklar ameli yakar.

Ateşin ağacı yaktığı gibi, günahlar da bütün güzel niyet ve amellerin sevabını yakar bitirir.

Kalp Kâbe-i Halil’dir, Allah’ın nazar ettiği yerdir. Dikkat edin! Hata eder, başkalarını kırarsanız muhabbettiniz kesilir.

Her insanın üzerinde bir kamera vardır. İyisiyle kötüsüyle film şeridi gibi kayıt yapılır.

Çalışmak vaciptir. Sırt üstü yatıp insanlardan beklemek, onun bunun sırtından geçinmek caiz değildir.

Doğru bile olsa istişaresiz yaptığınız işten razı değiliz. Hatalı bile olsa istişareli yaptığınız işten razıyız.

Yaptığımız işlerin muhasebesini yapmalıyız. Kendi nefsimizi kandırmayalım. Allah (c.c) kalpleri biliyor. O’nun rızası olmayan işte hayır yoktur.

Kalbin gıdası zikirdir. Günahlar ise, şeytanın gıdasıdır. Kalbini diriltmek ve beslemek isteyen kimse yüce Allah’ın zikrini çok yapmalıdır.

İmanı hakiki zikirde bulursun. Vücut Allah demeye başladı mı artık yatarken, otururken, ayaktayken, konuşurken, her halde Allah’ın razı olup olmadığını düşünürsün. Allah’ı sürekli düşünmek: İşte evliyalık budur.

Zikir çekilmezse kalbe Allah’ın nuru gelmez. Ya ne gelir? Şeytanın vesvesesi gelir ve Allah’ı unutturuncaya kadar (vesvese) devam eder.

Kulun güzel niyetini Allah bilsin yeter.

Bir evladın ateşe atılması babasını nasıl üzerse, ümmetinin ateşe atılması da Resûlullah aleyhissalâtü vesselâmı o kadar üzer.

Helal kazanmak başlı başına bir ibadettir.

Bir kişinin hidayetine vesile olmanız yedi ceddinize yeter.

Vusülsüzlük usulsüzlüktendir.

Adabın muhafazasında aslan gibi olun.

İnsan zahmet görmezse cennetin lezzetini alamaz.

Bütün ameller niyetle salih amale döner.

Bu dünya bir han gibidir; ahiret yolcusu bütün hazırlığını bu handa yapmalıdır. Yolda tedarik görülmez. Zira kervan yola çıkmıştır.

Kalp ancak zikir ile beslenir, kuvvetlenir, tatlanır, manen hayat bulur.

Virdi zor çekme veya çekememenin sebepleri şunlardır: Haram nazar, günahlar, haram yiyecek, zulmetli gıda, gıybet, televizyon, kötü arkadaş, dünyaya meyil, ehl-i dünya ile ünsiyet, ailevî huzursuzluk, gafil birinin bulunduğu ortamda oturma, yirmi dört saat dünya ile meşgul olma. Bunlar varsa ne kadar zikir yapılırsa yapılsın, istenilen faydayı sağlamaz.

Bir insan şehvetle harama baksa o insanın manevi sûreti değişir. Günah işleyenler, kalplerini zayıflatıp şeytanı kuvvetlendirmiş olurlar. Şeytanı kuvvetli olanın dini zayıf olur. Onun için haramlardan uzak durmalıdır.

Gavs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki Elhüseyni (k.s)


Gavs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Gavs-ı Sâni es-Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak