Hikmetli Sözler

Ahmed ibn Acîbe el-Hasenî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ahmed ibn Acîbe el-Hasenî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Ahmed ibn Acîbe el-Hasenî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Âriflerin dinlenmesi ve keyfi, yüce Mevlâ’nın sırlarını müşahedelerinde ve O’nun cemal ve celâl bahçesinden açılan güzellikleri seyirlerindedir.

Her kim Allah’tan başka bir şeye taparsa o aslında şeytana tapmaktadır; çünkü ona bunu süslü gösteren şeytandır.

Manen sağır olanlar, kendilerine bir uyarı yapıldığında bu uyarıyı işitmezler. Onlar sadece başlarına korkunç âfetler gelince pişman olurlar.

Allah Teâlâ’dan korkup dilini koru ve doğru sözlü ol. O, böyle yapanların işlerini düzeltip günahlarını affedeceğini bildirmiştir.

Bâtın (tasavvuf) ilminin temeli, iç âlemi (kalbi) bütün rezil şeylerden temizleyip onu her türlü güzel ahlâk ile süslemektir.

Mürid bazen nefsanî arzularla yüz yüze getirilip imtihan edilir. Böylece hak yolda sadık olanla olmayan bilinir.

Sana eziyet eden kimse ile meşgul olma. Sen Allah ile meşgul ol. Allah onu ve tehlikesini senden uzaklaştırır.

Tertemiz feyiz kaynaklarındaan istifade etmek isteyen kimseye gerekli olan, bütün velileri tasdik etmek ve onlara intisap edenlere karşı saygılı olmaktır.

— Ahmed ibn Acîbe el-Hasenî (k.s)


Ahmed ibn Acîbe el-Hasenî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ahmed ibn Acîbe el-Hasenî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak