Muhabbet Divanı

Alvarlı Efe Hazretleri – Göründü Hilâl-i Mâh-ı Ramazân

Alvarlı Efe Hazretleri – Göründü Hilâl-i Mâh-ı Ramazân şiiri

Göründü hilâl-i mâh-ı Ramazân
Rahmet-i Rahmân’a nihâyet mi var
Temevvüc etmede deryâ-yı gufrân
Kerem-i Kerîm’e bidâyet mi var

Yâ Rab ne se’âdet ne kerâmetdir
Arşdan ferşe kadar ne şerâfetdir
Nûr-i tevhîd ile münevver olan
Ümmet-i Muhtâr’a zelâlet mi var

Dürre-yi tevhide hâmil olanlar
Bu bahr-i tevhidde dürrü bulanlar
Kemâl-i îmâna mâlik olanlar
Zevk-i ma’nevîden ferâgat mi var

Olur rûz-i cezâ kopar kıyâmet
Seyr olur o demde azîm alâmet
Ehl-i îmân olan bulur selâmet
Hâmil-i tevhîde hacâlet mi var

Ziyâfet-i Rahmân Lutfî bu mâhdır
İftâr sofrasında sâim âgâhdır
Mağfiret merhamet ne âlî câhdır
Sâim-i lillahe nedâmet mi var

Alvarlı Efe Hâce Muhammed Lutfî (k.s)


Alvarlı Efe Hazretleri – Göründü Hilâl-i Mâh-ı Ramazân
Divan-ı Muhabbet
Alvarlı Efe Hazretleri şiirleri
Ramazan-ı Şerif şiirleri

Bir Yorum Bırak