Dini Bilgiler

Akabe Biatları

Akabe Biatları
Akabe Biatları

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) peygamberliğinin on birinci yılında, hac mevsiminde, Mekke’nin dışındaki Akabe tepesinde Medineli bir topluluğa rastgelmiş, onlara İslâm’ı anlatmıştı. Onlar da İslâm’ı kabul ettiler. Ertesi yıl bunlardan beş kişiyle yine Medineli yedi kişi hac mevsiminde Akabe’de Resûl-i Ekrem’le görüşmüşlerdi. Yüce Allah’a ortak tanımamak, zina ve hırsızlık yapmamak, kimseye iftira etmemek, kız çocuklarını öldürmemek, hakkı müdafaadan çekinmemek üzere Hz. Peygamber’e söz verdiler ve ona biat ettiler. Buna “Birinci Akabe Biatı” denir.

Peygamberliğin on üçüncü yılında da Medine’den yetmiş üç erkek ile iki kadın Mekke’ye gelmişlerdi. Akabe’de Hz. Peygamber’le buluştular. Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem) Medine’ye hicret ettiğinde onu kendi canları gibi koruyup müdafaa edeceklerine ve ona itaat edip hep bağlı kalacaklarına, her türlü tehlike karşısında İslâm’ı müdafaa edip müslümanların fakirlerine, zayıflarına yardımda bulunacaklarına dair söz verdiler. Bu defa da “İkinci Akabe Biatı” gerçekleşmiş oldu.


Akabe Biatları

Dini Bilgiler

Bir Yorum Bırak