Dini Bilgiler

Allah’ın Sübûtî Sıfatları

Allah'ın Sübûtî Sıfatları

Allah’ın Sübûtî Sıfatları

Allah Teâlâ’nın sıfatları 14 tanedir. 6 tanesi Zati Sıfatları (Sıfât-ı zâtiyye), 8 tanesine de Subûtî Sıfatları (Sıfât-ı sübûtiyye) denir.

Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

Allah haydır. Hayat sahibidir. O, gerçek ve ezelî bir hayat ile diridir.

Allah alîmdir. Geçmişte, gelecekte ve şimdiki zamanda olanları, olacakları ve olmakta olanları, büyük-küçük, gizli-açık her şeyi bilir.

Allah kâdirdir. Sonsuz bir güç ve kudrete sahiptir. O’nun her şeye gücü yeter.

Allah semî‘dir. Gizli âşikâr her şeyi işitir. İşitmek için uzaklık veya yakınlık söz konusu değildir. Bütün şeyleri aynı anda işitir.

Allah basîrdir. Her şeyi olduğu gibi kusursuz olarak görür. Yerde ve gökte hiçbir şey O’nun görmesinin dışında kalmaz.

Allah mütekellimdir. Kelâm sahibidir. Ses, harf ve hecelerden meydana gelen kelime ve cümleleri bir araya getirmeye ihtiyaç duymaksızın konuşma ve söyleme sıfatına sahiptir. O’nun konuşması için bir yön, ses, vasıta, alet ve zaman gerekmez.

Allah müriddir. İrade sahibidir. Her şey O’nun iradesi ile gerçekleşir. Ölüm-doğum, canlı-cansız, iyilik-kötülük, itaat-isyan gibi şeylerin tamamı O’nun iradesiyle gerçekleşir.

Allah hâliktır. O, yaratandır. O, dilediğini, dilediği şekilde yaratır. Dilediğini de yok eder.


Allah’ın Sübûtî Sıfatları
Dini Bilgiler

Bir Yorum Bırak