Mektuplar

Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin Mektubu

Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin Mektubu

Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin Mektubu

Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî hazretleri (k.s) bir mektubunda şöyle diyor: “Ey ihvan kardeşim! Şeriatın amacı, her türlü felaketlerden, cehennem azabından kurtulmak ve iltifat görerek güven içinde cennetin yüce makamlarına girip yerleşmektir. Tarikatın amacı, kalbi ve düşünceyi her türlü fenalıktan temizlemek, imanı ve tasdiki bid‘at ve hurafelerden temizleyip mükemmel hale getirmektir.

Hakikatin amacı, mükemmel, dürüst ve güvenilir insan olmak, yüce Allah’ın varlık ve birliğinde tereddütten kurtulup gerçek olanı bulmaktır. Marifetin amacı, sıkıntı ve kederlerin tamamından uzak kalıp kalbi, Allah sevgisinden başka her şeye karşı kapalı tutmaktır.

Yüceler yücesi Allah, yegâne hidayette kılan ve doğru yolu gösterendir. Kullarına başarı ihsan eden, onları mutlu kılacak olan da ancak O’dur. Müminler de güzel hasletlere sahiptir. Hayırlı öğütlerini kimseden esirgemeyip herkesi uyarır, ayıplardan, eksikliklerden ve günahlardan kendileri sakınıp din kardeşlerini de sakındırmaya çalışırlar.”

Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî (k.s)


Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin Mektubu
Mektuplar
Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak