Hikmetli Sözler

Süfyân-ı Sevrî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Süfyân-ı Sevrî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Süfyân-ı Sevrî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ölümü anmak ibadetleri, unutmak ise günahları çoğaltır.

Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez.

Zühd, yamalı elbise giymek, arpalı ekmek yemek değil; dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır.

İlmine ve ameline güvenerek kendini üstün zanneden kimsenin ilmi de ameli de zayi olmuştur.

Yirmi sene bile çalışılsa edep öğrenmeden ilim öğrenilmez.

İnsanı arzulardan kurtaran dost ikidir: Gözü ve kulağı muhafaza etmek.

Hakiki dua günahları terk etmektir. Her kim günahları terkederse, dile getirmese de istediklerini Allah Teâlâ ona ihsan eder.

Kişinin dindarlığı kazancını sağladığı yere göre değerlendirilir.

Birbirinize düşmanlık edeceğinize önce nefislerinizi kötü arzulardan uzak tutun, bununla uğraşın.

Süfyân-ı Sevrî (k.s)


Süfyân-ı Sevrî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Süfyân-ı Sevrî Hazretleri

Bir Yorum Bırak