Hikmetli Sözler

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Tasavvuf ehli bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, her şeyi sular. Her insanın ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulunur.

İnsan, Allah Teâlâ’dan başkasına kulluk etmeyi terkettiği zaman gerçek kul olur.

İhlâs, Allah Teâlâ ile kul arasında bir sırdır. Onu melek bilemez ki yazsın, şeytan bilemez ki bozsun, nefis fark edemez ki saptırsın.

Hak yola girmek isteyen biriyle karşılaştığında önce yumuşaklık ve tatlı sözlerle işe başla. İlim onu korkutur, yumuşaklık ise ısındırır ve yola alıştırır.

İnsanları Allah Teâlâ’nın sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar çıkmaz sokaktır.

Hak yoluna girmek isteyen bir kimseyle karşılaştığın zaman, ona hemen ilmin bütün gereklerini anlatmaya kalkma. Önce yumuşaklık ve tatlı sözlerle işe başla. İlim onu korkutur, yumuşaklık ise ısındırır ve yola alıştırır.

Halka gönül bağlayan Allah Teâlâ’dan uzaklaşmış olur. Gözünün önündeki halkla değil, kalbindeki Hak’la meşgul ol.

Evliya menkıbeleri Allah’ın ordularından bir ordudur ki müridin gönlü onlarla kuvvetlenir.

Allah dostlarının sözleri ve güzel halleri, birer manevi askerdir. Allah onlarla zayıf kalpleri kuvvetlendirir, maneviyatı bozuk olanları düzeltir.

Halka gönül bağlayan Allah Teâlâ’dan uzaklaşmış olur. Gözünün önündeki halkla değil kalbindeki Hakk’a meşgul ol.

Şükür, verdiği nimet ile Allah’a isyan etmemektir.

Her kim fani (geçici, değersiz) olanın tarafını tercih ederse o kimse de fani olur, değeri yok olup gider.

Dört huy var ki, ameli ve ilmi çok da olsa kulu Allah ve insanlar katında alçaltır. Bunlar; kibir, amelini beğenmek, cimrilik ve kötü ahlâktır.


Gönlü Allah’a Adamak

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerine (kuddise sırruhû), “Allah’a yönelmenin, gönlü O’na adamanın yolu nedir?” diye soruldu. “Günah işlemeye son veren bir tövbe, ibadetleri, ertelemeyi yok eden bir Allah korkusu, salih amelleri işlemeye yöneltecek bir ümit, devamlı Allah’ı zikretmek, kendini ölüme yakın, emellerine uzak kabul ederek nefse muhalefet etmektir” cevabını verdi. Bunu üzerine “Peki, kul bu hale nasıl ulaşır?” diye soruldu. “Saf, tevhid dolu bir kalple” buyurdu.

Cüneyd-i Bağdâdî (k.s)


Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Hikmetli Sözler
Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak