Hikmetli Sözler

Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Şunlar kimde bulunursa o kurtulur. Sözü ve özüyle doğruluk ve Allah Resûlü’nün ashabını sevmek.

Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur.

Nefsin için halka düşman olma, fakat Hak için nefsine düşman ol.

Dünya müminin hapishanesidir. Hapishanedeki en değerli iş, sabırlı olmak ve öfkeyi yutmaktır. (1)

Alimin ihtiyacını giderip kalbinin sadece ilimle meşgul olmasını sağlamak faziletli bir davranıştır. (2)

Abdullah b. Mübarek (rah.)


1) ST20190630
2) ST20190718


Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözleri

Bir Yorum Bırak