Hikmetli Sözler

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Öğüt verecek insana değil, örnek alınacak insana ihtiyaç var. Fetva veren çok olur ama takvayla yaşayan az bulunur.

Evliyanın büyüklerinden, aşkın sultanlarından Mevlâna hazretlerinin asırlardır insanlığa rehberlik eden hikmetli sözleri…

Demir gibi cahili altın gibi âlimden daha kıymetli yapan şey güzel ahlaktır.

Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol!

Gönül aynan saf olmadıkça, çirkini güzelden ayıramazsın.

Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur’an olsa bile, koynunda hançer ve kılıç saklıdır.

Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma.

Eğer ekşi yüzle zâhidin işi tamam olsaydı, sirke kabı Bâyezid-i Bistâmî olurdu.

Her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.


Allah kısmet ederse, el getirir, yel getirir, sel getirir. Allah kısmet etmezse el götürür, yel götürür, sel götürür.


Kişinin değeri aradığı şeyin değeri kadardır.

Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir.

Sen göklere çıkmak, mi‘rac etmek sevdasındaysan, şunu bil ki oruç, senin önüne getirilmiş bir Arap atı gibidir. (BakınızMevlana Hazretlerinden Ramazan-ı Şerif Hakkında Hikmetli Sözler” başlıklı sayfaya.)

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur; bütün âlimler böyle dediler: Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

Yüksek sesle feryat etme, çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nâra atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir.

Şunun bunun hatasını, ayıbını görüp söyleyenler, ayıbı olanlardan daha çok yol kaybederler, sapıklığa düşerler.

Allah’ı zikretmekle, değerli insanın değeri artar, nurlanır. zikir, yolunu kaybetmiş kişiyi de hakikat yoluna getirir.

Edepsiz insan Allah’ın lütfûndan mahrum kalır.

Yâ Rabbi!
Bizim hâlimize bakarak muamele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muamele eyle.

Verdiğin zekât kesene bekçilik yapar, onu korur. Kıldığın namaz da sana çobanlık eder; seni kötülüklerden, kurtlardan kurtarır.

Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol.

Sen anılması güzel bir söz ol.
Çünkü insan, kendi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir.

Hz. Pir Mevlâna Celâleddin (k.s)


Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Mevlâna Sözleri
Hikmetli Sözler
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretleri (kuddise sırruhu)

Bir Yorum Bırak