Muhabbet Divanı

Niyâzî Mısrî – Ârif-i Kâmil Kelâmın

Niyâzî Mısrî - Ârif-i Kâmil Kelâmın
Niyâzî Mısrî – Ârif-i Kâmil Kelâmın

Ârif-i kâmil kelâmın duymağa irfân gerek,
Sırr-ı muğlakdır gönülde zevk ile vicdân gerek!
Bir hazînedir tesavvuf, mâlik olmaz her hasîs,
Bulmağa anı cihânda, bir yeğit sultân gerek!

İnci taşıyan sedefe, kavuşmak kolay olmaz,
Bulunmaz nehr içinde, bahr-i bî pâyân gerek!
Ma’rifet da’vâsı eden, sahtekâr bilmezmi ki,
Kalbdeki arzûya elde, huccet-ü burhân gerek!

Ârif gezer halk içinde, herkes tanımaz onu,
Aşk ateşinde yanarak, hâk ile yeksân gerek!
Şöhretle övünen kimse, Hakdan nasîb alamaz,
Bâtının umrânı için, zâhiri vîrân gerek!

Ölmeden önce ölerek, kabri ve haşri görüp,
Mâlik-ül-mülk huzûrunda, kalbi hem hayrân gerek!
İslâmiyyet sırâtı ile, nefs âteşinden geçip,
Kalbi habâisden ârî, Ravda-i Rıdvân gerek!

Söylediği, işittiği, her dâim fikr ettiği,
Bî-kem ve bî-keyf olarak, hazret-i Rahmân gerek!
Ey Niyâzî, Hakka vuslat, herkese olmaz nasîb,
Güneşden ziyâ alacak, ay gibi insan gerek!

 
Niyâzî Mısrî (rah.)


Niyâzî Mısrî – Ârif-i Kâmil Kelâmın

Divân-ı Muhabbet
Niyâzî Mısrî şiirleri

Bir Yorum Bırak