Hikmetli Sözler

Hasan-ı Basrî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hasan-ı Basrî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hasan-ı Basrî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İnsanların çokluğuna aldanma. Sen yalnız ölecek, kabre yalnız girecek, kabirden yalnız kalkacak ve hesabını yalnız vereceksin.

Âlimler zamanlarının ışık kaynağıdır. İnsanlar onlar vasıtasıyla aydınlanırlar.

Her kim sana bir başkasının konuşmalarını getiriyorsa, bilesin ki o kişi senin konuştuklarını da başkasına götürüyordur.

Bir kimsenin aleni olarak nefsini kötülemesi, aslında kendisini methetmesidir.

Duan kabul edilmeyecek diye korkma, dua edemez hâle gelmekten kork.

Müminin ahlakı, zenginlikte iktisat, genişlikte şükür, bela ve müsibet zamanında sabırdır.

Bir kimsenin aleni olarak nefsini kötülemesi, aslında kendisini methetmesidir.

Herkes kıymet verdiği şey her neyse onun üzerine titrer, onunla ilgilenir. Kim dünyaya ait bir varlığa Allah’ı zikretmekten daha çok önem verirse bilsin ki ahireti olmayanın hakikatte dünyası da olmaz. Her kim dünyalık bir şeyi ahirete tercih ederse, onun ne dünyası ne de ahireti olur. Ve her kimin sözü güzel, fakat ameli çirkin olursa, o kimse nifak sahibi olur.

Çocuğunda sevmediğin bir hal görüyorsan, o hal senin arzu ettiğindir, kendini düzelt.

Kul işlediği günah sebebiyle geceleri (nâfile) namaz kılmaktan, gündüzleri (nâfile) oruç tutmaktan mahrum bırakılır.

Edebi olmayanın ilmi, sabrı olmayanın dine bağlılığı ve takvası olmayanın Allah’a yakınlığı yoktur.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz.

Fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı, insanoğlunun kibirden başı eğilmez olurdu.

Kimin sözü ki hikmet değil, o söz batıldır. Her kimin susması ki tefekkür değil o hatadadır. Kimin bakışı ki ibret almak için değil, o bir eğlencedir.

Allah Resûlü’nün (s.a.v) ashabının Allah rızasından başka bir dertleri yoktu. Bu uğurda insanların kendilerine kızmasına hiç aldırış etmezler, ciddiye almazlardı.

Rabb’ini bilen O’nu sever, dünyayı bilen ondan yüz çevirir. Mümin gafil olmaz, boş işlerle uğraşmaz. Düşündüğü vakit üzülür.

İslâm olmak, kalbini Allah’a teslim etmendir. Bütün müslümanların senden emin olmasıdır.

Ahireti talep edenin ahiretle birlikte dünyayı da elde ettiğini çok gördük. Ama dünyayı talep edip de dünya ile birlikte ahireti elde edeni görmedik.

Mümin ancak Rabb’ine kavuştuğu an rahata erer. Rahatını Allah’a kavuşmakta bulan kişinin ölümü, onun sevinç, neşe, emniyet ve izzet bulduğu gündür.

Cihadın en faziletlisi kötü arzulara karşı verilen cihaddır.

Kâmil Müslüman olmak için önce kendi kusurunu ıslah et, sonra başkalarının kusurlarını ıslah ile meşgul ol.

Şu üç sınıf insanın gıybeti günah olmaz: Kötü arzularına düşkün olan kimse, açıktan günah işleyen ve zalim idareci.

Gerçek fakih ancak dünyadan yüz çevirip ahirete yönelen ve kendi kusurlarını görebilen kimsedir.

Tövbe etmek müminlerin ahlâkındandır.

Dikkat et! Sakın nefsini başıboş bırakma! Çünkü sen onu hayırlı işlerle meşgul etmezsen, o seni faydasız işlerle meşgul eder.

Her kim sana bir başkasının konuşmalarını getiriyorsa, bilesin ki o kişi senin konuştuklarını da başkasına götürüyordur.

Cihadın en faziletlisi kötü arzulara karşı verilen cihaddır.

Ey âdemoğlu! Ecelinin peşinden nasıl ilerlediğini görseydin emellerinin seni nasıl aldattığına kızardın.

Hikmet ehli kimselerin dili kalbini takip eder. Bir söz söylemek istediğinde önce kalbine yönelir. Söz hayır ise konuşur, yoksa susar.

Kim parayı sever ve aziz görürse Allah Teâla onu zelil eder.

Hasan-ı Basrî (k.s)


Hasan-ı Basrî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Hasan-ı Basrî Hazretleri (kûddise sırrûhu)

Bir Yorum Bırak