Hikmetli Sözler

Hâce Abdullah Ensârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hâce Abdullah Ensârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hâce Abdullah Ensârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Zulüm ne kadar artsa da sona erer. Zalim ne kadar zorba da olsa sonu gelir.

Allah Teâlâ’nın bir kulunu sevmediğinin alameti, o kulun kendisine faydası olmayan boş şeylerle meşgul olmasıdır.

Kalk da abdest al, çünkü kamet zamanı yakındır. Tövbe et, çünkü kıyamet zamanı yakındır.

Mal ve bedenin üzerine titredikçe gerçekten iki arpa tanesine bile değmezsin.

Herkesle iyi geçin. Kendini kimsenin yerine sayma. Kendini bulan kişi varlığının idrakine varmıştır.

Hak Teâlâ’ya sıdk ile, halka insaf, nefsine kahırla, büyüklere izzet, küçüklere şefkatle davran.

Sen beni kötü, kendini iyi gördükçe, ne bana kötülük ulaşır ne sana iyilik.

Hâce Abdullah Ensârî (rah.)


Ayrıca bakınız:

Hâce Abdullah-ı Ensârî Hazretlerinden Nasihatler
Hâce Abdullah Ensârî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Hâce Abdullah Ensârî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak