Hikmetli Sözler

İkrime bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İkrime bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İkrime bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İlim ancak hakkını veren kimselere öğretilir. İlmin hakkı da öğrendiği ilimle amel etmek ve ilmi ehil olan kimselere öğretmektir.

İkrime b. Abdullah (rah.)


İkrime bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
İkrime bin Abdullah Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak