Hikmetli Sözler

Ebü’l-Abbas Dîneverî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebü’l-Abbas Dîneverî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebü’l-Abbas Dîneverî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Dünya ve ahirette vakit ve kalpten daha üstün bir şey yok. Ama sen her ikisini de zayi ediyorsun.

Gözler bakmakla görür, kalplerin görmesi ise her an Cenâb-ı Hakk’ı zikredip O’nu bir an olsun unutmamakla olur.

Ebü’l-Abbas Dîneverî (rah.)


Ebü’l-Abbas Dîneverî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ebü’l-Abbas Dîneverî Hazretleri (râhmetûllahi âleyh)

Bir Yorum Bırak