Hikmetli Sözler

İbn Âbidin Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbn Âbidin Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbn Âbidin Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kötü ahlakı olanın onu tedavi edip kalbinden gidermesi farz-ı ayındır. Bu da ancak kötü ahlakı bilmekle mümkün olur. Kötülüğün ne olduğunu bilmeyen, içine düşer.

İhlâsı öğrenmek ucbu, hasedi ve riyayı bilmek farz-ı ayındır. Kibir, cimrilik, kin, hile, gazap, tamah gibi kötü ahlâklar da aynı hükümdedir.

İbn Âbidin (rah.)


İbn Âbidin Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
İbn Âbidin Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak