Hikmetli Sözler

Recâ bin Hayve Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Recâ bin Hayve Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Recâ bin Hayve Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İnsan, ölümü hatırladığı müddetçe hasedi ve kıskançlığı terkeder.

Recâ b. Hayve (rah.)


Recâ bin Hayve Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Recâ bin Hayve Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak