Hikmetli Sözler

Yunus Emre Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Yunus Emre Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Yunus Emre Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ağla gözüm ağla, gülmezem gayrı,
Gönül dosta gider, gelmezem gayrı.

Yunus Emre (k.s)


Gezdim Halep ile Şam’ı
Eyledim ilim talep
Meğer ilim bir hiçmiş
İllâ edep, illâ edep


Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.


Girdim ilim meclisine
Eyledim kıldım talep
Dediler ilim geride
İllâ edep illâ edep.


Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.


Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kâinat dinler.


Ey sözlerin aslın bilen, gel, de bu söz nerden gelir?
Söz aslını anlamayan, sanır bu söz benden gelir.


Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.


Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin?


Zulüm ile abad olanın akıbeti bedbah olur.


Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.


Yunus Emre Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Yunus Emre (k.s)

Bir Yorum Bırak