Hikmetli Sözler

Hafız Şîrâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hafız Şîrâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hafız Şîrâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Son yatacağı yer bir iki avuç topraktan ibaret olan kişiye de ki: ‘Sarayını, çardağını göklere kadar yüceltmeye ne hacet var?’

Hafız Şîrâzî (rah.)


Hafız Şîrâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Hafız Şîrâzî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak