Hikmetli Sözler

Süfyan bin Uyeyne Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Süfyan bin Uyeyne Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Süfyan bin Uyeyne Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bir kimsenin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allah Teâlâ, en kötü mahluk olan şeytanın bile duasını kabul etmiştir.

İnsanların derece bakımından en yüksekleri Allah ile kulları arasında vesile olanlardır. Onlar da peygamberler ve gerek alimlerdir.

Asli ihtiyacın olan şeyleri talep etmen dünya sevgisinden değildir.

Süfyan b. Uyeyne (rah.)


Süfyan bin Uyeyne Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Süfyan bin Uyeyne Hazretleri (rahmetullahî aleyh)

Bir Yorum Bırak