Hikmetli Sözler

Yahya bin Maîn Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Yahya bin Maîn Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Yahya bin Maîn Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Uzun bir hayat yaşamayı arzu ediyoruz. Halbuki günlerimiz nefeslerimizle, göz açıp kapamalarımızla akıp gidiyor.

Yahya b. Maîn (rah.)


Yahya bin Maîn Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Yahya bin Maîn Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak