Mesnevi'den Hikayeler

Allah’ın Resûl’üne Saygısızlık

Allah’ın Resûl’üne Saygısızlık

Allah’ın Resûl’üne Saygısızlık, Mesnevî’den Hikayeler

Bir gün biri sırf alay etmek için, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) adını ağzını eğerek söyledi. Anında ağzının payını aldı. Ağzı çarpıldı ve öylece kaldı.

Sonra yaptığından çok utandı. Pişmanlık duyarak Allah Resulû’nün yanına geldi ve “ey ilahi bilgilere ve ledün ilminin sırlarına vakıf olan Muhammed! Beni affet. Cahilliğimden dolayı senin ismin ile alay ettim. Halbuki asıl alay edilecek kişi benmişim” dedi.

* * *

Kıssanın Hikmeti:

Bir kimseyi tanımak, gizlediği düşüncelerini ortaya çıkarmak istiyorsanız onun iyi ve temiz kişiler hakkındaki kanaatini öğreniniz.


Allah’ın Resûl’üne Saygısızlık
Mesnevi’den Hikayeler, I. Cilt
Mevlâna Celâleddin (k.s)

Bir Yorum Bırak