Hikmetli Sözler Nasihatler

Rızkı Genişleten 5 Şey

Rızkı Genişleten 5 Şey

Rızkı Genişleten 5 Şey

Hanefî fakihlerinden Ebu’l Leys Semerkandî (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir:

Beş şey vardır ki, kim onları yapmaya devam ederse yaptığı iyiliklerin mükâfatı yüce dağlar gibi artırılır, Cenab-i Hak o kişinin rızkını genişletir:

  • Sadaka vermeye devam,
  • Akraba ziyaretine itina,
  • Allah yolunda cihad,
  • İsraf yapmadan devamlı abdestli olmak,
  • Anne babaya itaat etmek.

Ebu’l-Leys Semerkandi (rah.)


Rızkı Genişleten 5 Şey

Hikmetli Sözler / Nasihatler
Ebu’l Leys Semerkandî (rah.)
Tenbihü’l-Gâfilin

Bir Yorum Bırak