Hikmetli Sözler

Sabır Konulu Hikmetli Sözler

Sabır Konulu Hikmetli Sözler

Sabır Konulu Hikmetli Sözler

Sabır Allah Tealâ’nın emirlerine aykırı davranışlardan uzaklaşma, boğazda düğümlenip kalan musibet lokmasını yutma esnasında sükûneti muhafaza etme ve maişet konusunda fakir olunsa bile zengin görünmektir.

Zünnûn-ı Mısrî (k.s)

Allah Tealâ’nın sıkıntıyı gidermesini beklemek.

Sehl et-Tüsterî (k.s)

Sabır, şikâyet etmeyi terk etmektir.

Rüveym (k.s)

Sabır, nefsi hoşlanmadığı şeyde hapsetmektir. Şöyle denilmiştir: Sabır, ilahî takdir şerbetini yani başa gelenleri tiksinmeden, yüzünü ekşitmeden yudumlamaktır. Şöyle de denilmiştir: Sabır, bela oklarına hedef olmak, yani onları rıza ile karşılamaktır.

İmam Kuşeyri (k.s)

İmanın en kemâl noktası, ilahî hükme sabır ve kadere rıza göstermektir.

Ebu’d-Derdâ (r.a)

Sabrın en faziletlisi, bütün düşünceyi Allah Tealâ’ya vererek O’nunla beraber olmaya, kalbiyle murakabeye devam etmeye ve kalpten dünyevî ve süflî düşüncelerin kökünü temizlemeye sabretmektir.

Şihâbuddîn Sühreverdî (k.s)

Allah Tealâ’dan bir çıkış kapısı açmasını beklemektir.

Sehl et-Tüsterî (k.s)

Hoştur bana senden gelen / Ya hil’at ü yahut kefen / Ya taze gül, yahut diken / Kahrın da hoş lütfun da hoş.

Yunus Emre (k.s)


Sabır Konulu Hikmetli Sözler
Hikmetli Sözler

Bir Yorum Bırak