Dua

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Duaları

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Duaları

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Duaları

“Allah’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.”

Tirmizî, Deavat, 89


“Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

Ebû Davud, Edeb, 110; Tirmizî, Deâvat, 13; İbn Mâce, Dua, 14


“Allah’ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.”

Müslim, Salat, 222


“Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.”

Müslim, Zikir, 96


“Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.”

Ebû Davud, Salat, 367; Buhâri, Et’ıme, Deâvat, 40; Tirmizi, Deâvat, 70; Nesaî, İstiâze, 7, 8, 25


“Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.”

Buhârî, Deâvat, 40; Ebû Davud, Vitr, 32; Nesaî, 7, 8, 25


“Allah’ım! Dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım.”

Ebû Davud, Edeb, 112


“Allah’ım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım.”

Buhârî, Cihâd, 25; Tirmizî, Deâvat, 113; Nesaî, İstiâze, 27


“Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.”

Müslim, Zikir, 65, 66


“Allah’ım! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.”

Ebû Davud, Vitr, 32


“Allah’ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.”

Ebu Davud, Vitr, 32; Nesâi, İstiâze, 19,20; İbn Mace, Et’ime, 53


“Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”

Tirmizî, Deâvat, 66


“Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.”

Ebû Davud, Salat, 361; Nesâî, Sehv, 60; İbn Hanbel, el-Müsned, V, 245


“Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil.”

Tirmizî, Deavat, 124


“Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

Tirmizî, Deâvat, 13


Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Duaları

TC Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Dua

Bir Yorum Bırak