Dua

Haram Lokmanın Duaya Olumsuz Etkisi

Haram Lokmanın Duaya Olumsuz Etkisi

Haram Lokmanın Duaya Olumsuz Etkisi

Dua, Allah Teâlâ’ya yalvarıştır, yakarıştır. Bu da ancak helal lokma ile olur. Haram yiyen bir kimsenin duası kabul olmaz. Nitekim, “Allah temizdir, sadece temiz olanları kabul eder.” Allah Teâlâ, peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir. Cenâb-ı Hak peygamberlere,

Ey peygamberlerim! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın!” (Mü’minûn 23/51) buyurmuştur. Müminlere de,

Ey İman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin” (Bakara 2/172) buyurmuştur.

Resul-i Ekrem de (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurur:

“Bir kimse Allah yolunda uzun süre yolculuk yapar; saçı başı toz toprak içinde kalır. Sonra ellerini semaya kaldırır, ‘Ya Rabbi! Ya Rabbi’ diye yalvarmaya başlar. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve bütünüyle haramla büyümüş! Böyle birinin duası nasıl kabul edilir.” (1)

Evet, Haram yiyen bir kimsenin duası ilahi huzura çıkmaz, gökte perdelenir, kalır. Hatta 40 gün ibadetlerin kabul olmasını engeller. Bunun içindir ki Sa’d b. Ebû Vakkas (radıyallahu anh), Hz. Resulullah’a (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek,

“Ya Resulullah! Dua buyurun da Allah Teâlâ benim her duamı kabul buyursun!” dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem),

“Ey Sa’d! Duanın kabul olması için helal ye! Muhammed’in canını elinde tutan Allah’a yemin ederim ki kul haram bir lokmayı midesine attığında kırk gün süreyle hiçbir ameli kabul edilmez. Bedeni haramlarla beslenip büyüyen her kula cehennem ateşi daha layıktır!” (2)


Ayrıca bakınız Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Duaları başlıklı yazımıza…

Haram Lokmanın Duaya Olumsuz Etkisi

(1) Müslim, Zekat, 65 (nr. 1015); Tirmizî, Tefsir, Bakara (2992); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/328; Dârimî, nr. 2717.

(2) Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, nr. 649; İbn Hacer, Telhîs’l-Habîr, 4/149; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 10/291; Süyûti, ed-Dürrü’l-Mensûr, 1/403.

Bir Yorum Bırak