Nasihatler

İbn Hacer Hazretlerinin Nasihatleri

İbn Hacer Hazretlerinden Nasihatler

İbn Hacer (rah.) şöyle buyurmuşlardır:

Zararını kaldıramayacağın yükün altına girme. Düşeceğin çukurdan seni kurtarmak için uzanan elin önemine dikkat et, yoksa kurtulamazsın. Gücünün yettiği kadar selamete çıkmaya bak. Kurtuluş üere olanlarla birlikte ol.

Sabah akşam doğru yol üzere olanlara dua et. Gözünü ve kalbini müslümanları kusurlarını aramaktan koru. Yoksa Allah Teâlâ seni batırdıkça batırır. Rezil ve rüsva eder. Bu, Allah Teâlâ’nın yürürlükte olan bir hükmüdür.

Kalpte işlenen günahlar, azalarla zahirde işlenen günahlardan daha tehlikeli, daha devamlı ve daha tesirlidir. Çünkü şirk, riya, kibir, ve haset gibi batıni günahlar, işleyeni zalim ve fasık yaptığı gibi, aynı zamanda iyi amelleri de yok eder. Diğer günahlar arada yapıldığı halde, kalbe yerleşen günahlar ona müptela olan kimseden hiç ayrılmaz. Bu nedenle bu tür günahları tanımak ve onlardan sakınmak çok önemlidir.

İbn Hacer (rah.)


İbn Hacer Hazretlerinden Nasihatler
Nasihatler
İbn Hacer Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak